Werken & leren in de haven, techniek, scheepvaart, offshore, logistiek & industrie!

Talent gezocht voor haven en industrie

Talent gezocht voor haven en industrie

Op talent-gezocht.nl vind je alles voor een carrière in de haven, techniek, logistiek, scheepvaart en industrie. Vind een baan die bij je past of zoek een leuke opleiding of stage en start hier je loopbaan in Mainport Rotterdam.

Maak kennis met de beste werkgevers

Maak kennis met de beste werkgevers

Kom alles te weten over de beste werkgevers in de haven en industrie. Lees alles over het bedrijf en de loopbaanmogelijkheden bij de bedrijfspresentaties.

Meer informatie
Snel nieuwe medewerkers vinden?

Snel nieuwe medewerkers vinden?

Plaats snel en voordelig uw vacatures op talent-gezocht.nl en vind de beste kandidaten. Vacatures worden ook doorgeplaatst op onze sociale media.

Meer informatie
  • Zoek vacatures
  • Plaats nu je CV

Zoek vacatures of stages in de haven, techniek,
scheepvaart, offshore, logistiek en industrie!

Uitgebreid zoeken

Sluiten

Ben je op zoek naar een baan? Stuur ons je CV.

   


vacature plaatsen

Gecoördineerde actie mitigeert effect harde Brexi

Kaart_Brexit_rev_1Havenbedrijf, gemeenten Rotterdam en Vlaardingen, en Rijkswaterstaat realiseren samen tijdelijke bufferparkeerlocaties voor vrachtwagens nabij ferry terminals op zuid- en noordoever 

Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, de gemeente Vlaardingen en wegbeheerder Rijkswaterstaat richten 5 bufferparkeerlocaties in. Hier kunnen vrachtwagens tijdelijk terecht, indien hun douanepapieren niet op orde zijn voor zeevervoer naar het Verenigd Koninkrijk (VK) zodra dit land uittreedt uit de Europese Unie, naar verwachting op 29 maart 2019. 

Doel van de gecoördineerde actie is om eventueel extra oponthoud als gevolg van extra douaneformaliteiten op ferry en shortsea terminals tot een minimum te beperken en een zo soepel mogelijke goederendoorvoer van en naar het VK te waarborgen. Extra douane formaliteiten zijn immers vereist voor zogeheten derde landen. Ook kunnen intensievere paspoortcontroles en inspecties door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit leiden tot langere verwerkingstijden op terminals. 
De tijdelijke bufferparkeerlocaties staan gemarkeerd op onderstaande kaart. Indien deze extra capaciteit onverhoopt ontoereikend zou zijn, hebben partijen additionele overloopgebieden achter de hand. Bovendien heeft Rijkswaterstaat in overleg met alle partijen verkeerscirculatieplannen gemaakt om een goede doorstroming te borgen. 

Van de circa 54 miljoen ton goederen die jaarlijks worden verhandeld tussen het VK en Nederland gaat circa 40 miljoen ton via de Rotterdamse haven, vooral via ferry- en shortsea transport. Zodra Brexit een feit is, vormen de Nederlandse zeehavens voor het VK een EU- buitengrens en dat heeft grote gevolgen voor met name de afhandeling van douanepapieren en paspoortcontrole. 
Simulatie Havenbedrijf Rotterdam heeft in samenwerking met de ferry terminals in Rotterdam een simulatiestudie laten uitvoeren naar de effecten van een Brexit op de afhandeling van vrachtvervoer op en voor de terminals. Op basis van ervaringsgegevens is daarbij aangenomen dat circa 400 vrachtauto’s hun formaliteiten niet op orde hebben. Op basis van de uitkomsten van deze simulatiestudie is een onderbouwde inschatting gemaakt van het benodigde aantal tijdelijke bufferparkeerplaatsen voor vrachtauto’s. Op grond van deze aantallen verwachten partijen dat de geboden 700 extra plekken op bufferparkeerlocaties toereikend zullen zijn. 
Bufferparkeerlocaties noordoever Op de noordoever in Hoek van Holland heeft de gemeente Rotterdam terrein Oranjeheuvel aangewezen. Dit terrein ligt in de nabijheid van de ferry terminal in Hoek van Holland. Rijkswaterstaat realiseert daar ruimte voor circa 200 vrachtwagens. In Maasdijk, gemeente Westland, heeft Rijkswaterstaat een bufferlocatie voor circa 50 vrachtwagens ingericht. In de gemeente Vlaardingen wordt aan de Waterleidingstraat een terrein ingericht voor circa 80 vrachtwagens. 
Bufferparkeerlocaties zuidoever Op de zuidoever worden in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam bufferparkeerlocaties ingericht aan de Moezelweg en aan de Seattleweg. Het terrein aan de Moezelweg biedt ruimte aan circa 290 vrachtwagens. Dit terrein ligt in de nabijheid van de ferry en shortsea terminals die opereren vanuit havengebied Europoort. Het terrein aan de Seattleweg biedt ruimte aan circa 80 vrachtwagens. Beide terreinen zijn goed bereikbaar vanaf de snelweg A15, zowel vanuit oostelijke als westelijke richting. 

Tijdelijke opvang De bufferparkeerlocaties zijn enkel toegankelijk voor vrachtauto’s die geen toegang krijgen tot de ferry terminals in de haven van Rotterdam omdat hun lading niet vooraf digitaal aangemeld is via het Portbase systeem. Op deze tijdelijke locaties kunnen vrachtwagenchauffeurs in overleg met hun opdrachtgever of transportplanner de noodzakelijke formaliteiten alsnog in orde maken. 
Via Portbase zonder oponthoud door Nederlandse havens Havenbedrijf, gemeente Rotterdam en Rijkswaterstaat adviseren exporteurs, transporteurs en verladers om hun lading bestemd voor het VK vooraf digitaal aan te melden via Portbase. Via deze Nederlandse ketenoplossing voor Brexit reist lading snel en zonder onnodig oponthoud door douanezaken van en naar het VK, ook na de Brexit. www.getreadyforbrexit.eu/ 

Voor meer informatie:
Havenbedrijf Rotterdam: Leon Willems, lahj.willems@portofrotterdam.com +31 (0) 6 25 74 66 62
Gemeente Vlaardingen: Saskia Speelman Saskia.speelman@vlaardingen.nl +31 (0) 6 15 35 59 50 Rijkswaterstaat West-Nederland: Anneke Heinecke, anneke.heinecke@RWS.nl +31 (0) 6 31 77 92 01 Gemeente Rotterdam: Saskia Kooijman-Castelijns, s.kooijmancastelijns@rotterdam.nl +31 (0) 6 53 78 61 01
terug naar overzicht
Deel dit bericht: