Werken & leren in de haven, techniek, scheepvaart, offshore, logistiek & industrie!

Talent gezocht voor haven en industrie

Talent gezocht voor haven en industrie

Op talent-gezocht.nl vind je alles voor een carrière in de haven, techniek, logistiek, scheepvaart en industrie. Vind een baan die bij je past of zoek een leuke opleiding of stage en start hier je loopbaan in Mainport Rotterdam.

Maak kennis met de beste werkgevers

Maak kennis met de beste werkgevers

Kom alles te weten over de beste werkgevers in de haven en industrie. Lees alles over het bedrijf en de loopbaanmogelijkheden bij de bedrijfspresentaties.

Meer informatie
Nieuwste editie van Talent Gezocht!

Nieuwste editie van Talent Gezocht!

Klik op 'Meer informatie' voor de nieuwste editie van Talent Gezocht! en bekijk o.a. het vacature-aanbod van bedrijven bij jou in de buurt en lees artikelen van en over de Mainport.

Meer informatie
Snel nieuwe medewerkers vinden?

Snel nieuwe medewerkers vinden?

Plaats snel en voordelig uw vacatures op talent-gezocht.nl en vind de beste kandidaten. Vacatures worden ook doorgeplaatst op onze sociale media.

Meer informatie
 • Zoek vacatures
 • Plaats nu je CV

Zoek vacatures of stages in de haven, techniek,
scheepvaart, offshore, logistiek en industrie!

Uitgebreid zoeken

Sluiten

Ben je op zoek naar een baan? Stuur ons je CV.

   


vacature plaatsen

Vacatures


Medewerker Douane fysiek toezicht Rotterdam Haven (Brexit)

Functieomschrijving
"De Rotterdamse haven. Waar vroeger water was, staan nu containerterminals, loodsen en opslagtanks. En ik controleer of er geen illegale goederen binnenkomen. Soms alleen en soms met anders handhavingspartners om Nederland en Europa nog veiliger te maken." Cor, medewerker fysiek toezicht bij de Douane in de haven van Rotterdam.

In jouw rol van medewerker Douane zorg je vooral voor de veiligheid van de bv Nederland. Je heft en int belastinggeld en je zorgt ervoor dat goederen doeltreffend de grens kunnen overgaan. Je hebt een heel goede lichamelijke conditie en je presteert goed op de shuttle run. Ook wil je veel tijd en energie steken in je ontwikkeling en in een pittige opleiding voordat je bij ons aan de slag gaat. Als je die succesvol hebt afgerond, kun je bij ons komen werken.

Als medewerker in het fysiek toezicht in de Rotterdamse haven controleer je goederen en personen. Je let dan op veiligheid, gezondheid, milieu of je controleert veterinaire producten zoals levende dieren, vlees, vis en zuivelproducten. Je lost problemen op en soms zeg je proces-verbaal aan en maak je dat op. 

Zullen we zaken doen en word jij de nieuwe collega van Cor?

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een vmbo tl-diploma óf mbo 3-diploma, bij voorkeur in de richting handhaving, toezicht & veiligheid óf in een financieel- of juridisch-administratieve richting. Dit diploma stuur je als bijlage mee met jouw sollicitatie.
 • Je beschikt over een uitstekende lichamelijke en mentale conditie. Je wordt hierop getest door een bewegings- en fitheidsonderzoek.
 • Je bent in het bezit van rijbewijs B.
 • Je bent bereid om buiten kantooruren én in een rooster van onregelmatige diensten (24/7) te werken.
 • Je bent, indien nodig, bereid een opleiding te volgen voor vuurwapendrager en de daarbij behorende bevoegdheid te halen.
 • Het is een pre als je bent aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA of AOA).
 • In jouw motivatiebrief omschrijf je duidelijk en in correct Nederlands waarom je solliciteert naar deze functie en voor welk kantoor je wilt werken (zie ‘Bijzonderheden’).

Jouw competenties?

 • flexibiliteit
 • samenwerken
 • resultaatgerichtheid
 • initiatief
 • stressbestendigheid

 • Herken jij jezelf ook hierin? 
 • Je staat stevig in je schoenen en je wordt niet snel omver geblazen. Je bent flexibel, stressbestendig en je blijft in álle gevallen vriendelijk. Als je bij ons komt werken, is het belangrijk dat je integer bent en dat laat je zien in alles wat je wel of niet doet. Kortom: je bent een plezierig collega.

  Arbeidsvoorwaarden
  Salarisniveau Schaal 4, schaal 5, schaal 6, schaal 7

  Salarisomschrijving
  De werkzaamheden van deze functie vallen in de salarislijn Groepsfunctie C. Groepsfunctie C omvat 3 schalen, de schalen 5 tot en met 7 van het BBRA ’84. Het salaris bedraagt maximaal € 3.013 bruto per maand bij een fulltime dienstverband, exclusief vakantie- en eindejaarsuitkering. Per 1 juli 2019 stijgt het salaris met 2% ten gevolge van de loonsverhoging CAO rijksambtenaren. Bij aanwijzing in een groepsfunctie worden kandidaten ingeschaald in de naast lagere salarisschaal (schaal 4, trede 0 tot en met 3). Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of vanwege arbeidsmarktoverwegingen kan, bij uitzondering, inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en ervaring dit rechtvaardigt direct in de bij de functie behorende salarislijn in te schalen. Definitieve benoeming in de groepsfunctie C en inschaling in de daarbij behorende salarislijn is afhankelijk van het succesvol afronden van de gehele opleiding en het functioneren in de praktijk. Als je niet voldoet aan deze eis geldt voor medewerkers in tijdelijke dienst dat de tijdelijke aanstelling wordt beëindigd. Medewerkers in deze functie kunnen - afhankelijk van het proces waarin ze worden geplaatst - in aanmerking komen voor een toelage wegens overwerk, wisselende werktijden en daarmee samenhangende inconveniënten.

  Maandsalaris Min €1873 - €3013 (bruto)

  Contractduur -

  Minimum aantal uren per week 32

  Maximum aantal uren per week 36

  Overige arbeidsvoorwaarden
  Naast salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

  Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

  De organisatie - Belastingdienst
  Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

  De afdeling - Directie Douane (Brexit)
  De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

  Bijzonderheden
  Solliciteren
  De Belastingdienst is op zoek naar de juiste persoon, op de juiste plek op het juiste moment. Om daarvoor in aanmerking te komen, is het goed om onderstaande informatie heel zorgvuldig door te lezen.

  Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de 'SOLLICITEER'-button reageert en jouw cv, motivatiebrief, een scan van jouw originele diploma (een uittreksel voldoet niet) en cijferlijst zijn bijgesloten.

  Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment.

  We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand en een scan van jouw originele diploma. En als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van die beschikking mee.

  De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) en richting als op de werkervaringseisen. Vermeld daarom heel duidelijk in je cv welke opleiding je hebt gevolgd en op welk niveau én of je die opleiding hebt afgerond met een diploma. Overgekwalificeerde sollicitanten worden niet als eerste in aanmerking genomen voor deze functie.

  Je komt in aanmerking voor deze functie indien je in het bezit bent van een vmbo tl-diploma óf mbo 3-diploma, bij voorkeur in de richting handhaving, toezicht & veiligheid óf in een financieel- of juridisch- administratieve richting. Ook wanneer je beschikt over een mavo diploma kom je in aanmerking voor deze vacature. De originele diploma`s (dus geen kopieën of uittreksel) moet je tonen voorafgaand aan het gesprek, anders kan het gesprek geen doorgang vinden.

  De Belastingdienst streeft bovendien naar een evenwichtig samengesteld personeelsbestand, dat een afspiegeling is van de samenleving. Bij gelijke geschiktheid van kandidaten bepaalt dat streven welke kandidaat wordt geselecteerd. Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen, tenzij zij toestemming hebben van hun (plv.) directeur.

  Participatiewet
  Douane Nederland zet zich in om medewerkers met een arbeidsbeperking in te laten stromen. Kandidaten die geregistreerd zijn in het doelgroepenregister en een arbeidsbeperking hebben, worden uitgenodigd om te reageren en de verklaring van inschrijving in het doelgroepenregister bij te voegen. 

  Selectieprocedure

  • Eerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat van de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
  • Daarna wordt medio maart tot begin april beoordeeld of jouw cv, motivatiebrief en diploma voldoen aan de gestelde functie-eisen.
  • Zo ja, dan vindt medio april de voorselectietest plaats, deze kan thuis en op eigen gelegenheid worden gemaakt binnen de daarvoor gestelde termijn.
  • Steekproefsgewijs wordt 25% van de kandidaten die de voorselectietest hebben gemaakt, opgeroepen om een controletest op locatie in Utrecht te maken. De controletest vindt begin mei plaats.
  • Vanaf begin mei tot medio mei vindt het bewegings- en fitheidsonderzoek plaats.
  • Medio mei tot begin juni zijn de selectiegesprekken gepland. Voorafgaand aan dit gesprek moet je het voor de functie relevante en originele diploma én bijbehorende cijferlijst kunnen overleggen. Na inzage hiervan kan het gesprek plaatsvinden.
  • Medio juni vindt het arbeidsvoorwaardengesprek plaats.
  • De startdatum voor deze functie is 1 september 2019.

  Selectiecriteria
  Een (online) voorselectietest kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

  Alle kandidaten dienen met voldoende resultaat het bewegings- en fitheidsonderzoek af te ronden. En voor een aantal functies in het fysiek toezicht ook een medische keuring, een stabiliteitstest en een veiligheidsonderzoek. Het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, zoekmachines en sociale netwerken, kunnen ook deel uitmaken van de procedure. Voor kandidaten vanuit de Belastingdienst geldt dat relevante informatie kan worden opgevraagd bij de huidige leidinggevende.

  Opleiding(en)
  Tijdens de opleiding is werken in deeltijd niet mogelijk en ben je verplicht met verlof in de vakantieperiodes die gelden voor het voortgezet onderwijs regio Midden.

  Uniform
  Douane Nederland is een geüniformeerde uitvoeringsdienst en dit houdt in dat – zo nodig – het dragen van een uniform verplicht is. In het geval van een vuurwapendragende functie ben je uitgerust met een wapenstok, handboeien, vuurwapen en pepperspray.

  Reistijd
  Het is voor het goed kunnen uitoefenen van deze functie van belang dat je op tijd op de locatie kunt zijn waar het team is gevestigd. Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die van deur tot deur binnen maximaal 60 minuten op de werklocatie kunnen zijn. Houd hierbij rekening, dat dit ook geldt wanneer je een vroege of late dienst hebt. Indien je bereid bent te verhuizen, geef dit dan duidelijk aan in je sollicitatiebrief.

  Flexibiliteit en mobiliteit
  De Belastingdienst/Douane wil medewerkers inzetten daar waar het werk is en op de manier die het werk vraagt. Wij vragen dus van medewerkers dat zij flexibel inzetbaar zijn, waarbij werken op verschillende locaties en voor andere processen tot de mogelijkheden behoort. Ook vinden we mobiliteit belangrijk. Als je 5 tot 7 jaar in een functie werkzaam bent, gaan we daarom met je in overleg over een functiewisseling en/of geografische verplaatsing om het vakmanschap en de inzetbaarheid van de individuele medewerker (en daarmee van de organisatie) zo groot mogelijk te laten zijn en de risico's op het gebied van integriteit zo klein mogelijk.

  Meer informatie?
  Voor meer informatie over de Belastingdienst en de Douane Nederland kun je terecht op www.belastingdienst.nl, www.douane.nl en www.werken.belastingdienst.nl/fitvoorbrexit. Heb je daarna nog vragen, dan zijn wij ook telefonisch bereikbaar.

  Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.


  terug naar overzicht
  Deel deze vacature: 
  Medewerker Douane fysiek toezicht Rotterdam Haven

  Dank je voor je interesse in de functie van: JOB NAME

  Je kunt nu direct je C.V. plaatsen of dit later doen. Als je deze toevoegt zal Talent Gezocht! actief voor je op zoek gaan naar een passende baan.

  Als je verder gaat met de sollicitatie, ga je akkoord met het gebruik van cookies door Talent Gezocht en ga je akkoord dat Talent Gezocht! je informeert over deze vacature en soortgelijke vacatures. Tevens kunnen werkgevers jouw C.V. inzien.