Werken & leren in de haven, techniek, scheepvaart, offshore, logistiek & industrie!

Talent gezocht voor haven en industrie

Talent gezocht voor haven en industrie

Op talent-gezocht.nl vind je alles voor een carrière in de haven, techniek, logistiek, scheepvaart en industrie. Vind een baan die bij je past of zoek een leuke opleiding of stage en start hier je loopbaan in Mainport Rotterdam.

Maak kennis met de beste werkgevers

Maak kennis met de beste werkgevers

Kom alles te weten over de beste werkgevers in de haven en industrie. Lees alles over het bedrijf en de loopbaanmogelijkheden bij de bedrijfspresentaties.

Meer informatie
Nieuwste editie van Talent Gezocht!

Nieuwste editie van Talent Gezocht!

Klik op 'Meer informatie' voor de nieuwste editie van Talent Gezocht! en bekijk o.a. het vacature-aanbod van bedrijven bij jou in de buurt en lees artikelen van en over de Mainport.

Meer informatie
Snel nieuwe medewerkers vinden?

Snel nieuwe medewerkers vinden?

Plaats snel en voordelig uw vacatures op talent-gezocht.nl en vind de beste kandidaten. Vacatures worden ook doorgeplaatst op onze sociale media.

Meer informatie
  • Zoek vacatures
  • Plaats nu je CV

Zoek vacatures of stages in de haven, techniek,
scheepvaart, offshore, logistiek en industrie!

Uitgebreid zoeken

Sluiten

Ben je op zoek naar een baan? Stuur ons je CV.

   


vacature plaatsen

Containers stuwen groei overslag haven Rotterdam

De haven van Rotterdam heeft in de eerste zes maanden van 2019 een overslag gerealiseerd van 240,7 miljoen ton, een nieuw record. Dat is 3,4% meer dan in het eerste halfjaar van 2018. De groei van de containeroverslag, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf, zette door met 4,8% (in tonnen, +6,4% in TEU) ten opzichte van de eerste zes maanden van 2018, eveneens een nieuw overslagrecord. De groei was vooral een gevolg van hogere import- en transshipment volumes.

Kernpunten
  • Totale overslag 240,7 miljoen ton, nieuw record
  • Groei overslag containers naar 7,5 miljoen TEU (+6,4% in TEU, +4,8% in tonnen)
  • Lichte toename (+4,0%) omzet Havenbedrijf Rotterdam naar € 357,8 miljoen
  • Duidelijke toename (+7,0%) resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen naar € 134,8 miljoen
  • Aanhoudend hoge investeringen (€ 177,1 miljoen) in infrastructuur
Andere positieve uitschieters waren er in de marktsegmenten ruwe olie (+2,8%) en LNG (+94%). De groei in ruwe olie werd gedreven door meer import van goedkopere olie uit de Verenigde Staten. LNG groeide vooral door toegenomen export van Amerikaans gas naar Europa. Dalingen waren er in het eerste halfjaar te zien in de marktsegmenten minerale olieproducten (-5,8%) en agribulk (-7,2%).

Financiële resultaten Havenbedrijf
De financiële resultaten van Havenbedrijf Rotterdam waren goed in het eerste halfjaar van 2019. De ontvangen zeehavengelden en de huur- en erfpachtopbrengsten van uitgegeven terreinen namen licht toe resulterend in een omzetgroei van 4,0% naar € 357,8 miljoen. Het natte bulk segment droeg het sterkst bij aan deze groei.
Mede omdat de operationele lasten minder stegen dan de opbrengsten verbeterde het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen met 7,0% naar € 134,8 miljoen.

CEO Allard Castelein: “Het gaat goed met de overslag in de haven, met name in het strategisch belangrijke marktsegment containers. De financiële resultaten van het Havenbedrijf zijn goed. Daardoor kunnen we blijven investeren in de haven, in fysieke infrastructuur én in digitale oplossingen voor handel en logistiek”.

Energietransitie
Op het terrein van de energietransitie zijn in de Rotterdamse haven in het voorbije halfjaar wederom belangrijke stappen vooruit gezet. Zo toont het bedrijfsleven veel interesse om deel te nemen aan het Porthos project voor opslag van CO2 in lege gasvelden onder de Noordzee. Onlangs nog werd een haalbaarheidsstudie over H-Vision gepresenteerd. H-Vision is het op grote schaal produceren en toepassen in industriële processen van CO2-neutraal geproduceerde waterstof, ook wel blauwe waterstof genoemd. Daardoor kan de uitstoot van CO2 nog vóór 2030 met twee tot vier megaton omlaag.

Het eind juni verschenen kabinetsvoorstel voor een Klimaatakkoord bevat kansen en bedreigingen. CEO Allard Castelein: “De voorgestelde clusterbenadering, de focus op infrastructuur en op waterstof bieden juist kansen voor de industrie in Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam werkt deze graag op korte termijn samen met het Rijk uit. Echter, we vinden het van groot belang dat de invoering van een CO2-heffing gelijk op gaat met het realiseren van noodzakelijke fysieke infrastructuur opdat bedrijven mogelijkheden geboden krijgen om hun CO2-footprint te kunnen verlagen. Dat is goed voor het vestigingsklimaat en de concurrentiepositie van Nederland”.

Investeringen in infrastructuur
Het investeringsniveau in de eerste zes maanden van 2019 bleef hoog (€ 177,1 miljoen).
Havenbedrijf Rotterdam helpt actief mee aan het verhogen van de betrouwbaarheid in de logistieke keten. In mei werd de eerste paal geslagen voor de Container Exchange Route. De aanleg van het Theemswegtracé, waarbij een gedeelte van de havenspoorlijn wordt omgelegd, loopt op schema.

Digitalisering
Havenbedrijf Rotterdam neemt het voortouw in de digitale transformatie van haven en logistiek. Dit verhoogt de efficiency in de grote handelsroutes, verlaagt kosten en reduceert CO2-uitstoot. De haven van Gdansk is overgestapt op Navigate, de door Havenbedrijf Rotterdam ontwikkelde routeplanner voor scheepvaart. In mei vertrok de met sensoren uitgeruste Container 42 uit de haven van Rotterdam voor een twee jaar durende wereldreis. Met behulp van de real-time informatie kunnen wachttijden worden verminderd en aanleg-, laad-, los- en vertrektijden worden geoptimaliseerd. De efficiencyinzichten die de verzamelde data opleveren, worden toegepast in de Rotterdamse haven om zijn concurrentiepositie verder te versterken.

Vooruitzichten
CEO Allard Castelein: “Op macro-economisch terrein blijven de relaties tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen. Ook heerst er aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na Brexit. Beide ontwikkelingen dragen ertoe bij dat de vooruitzichten voor verdere groei van de wereldhandel onzeker zijn. Gegeven voornoemde mondiale onzekerheden verwacht Havenbedrijf Rotterdam in het tweede halfjaar van 2019 een lichte afzwakking van de groei in goederenoverslag”.

Bron: Havenbedrijf Rotterdam 


terug naar overzicht
Deel dit bericht: