Werken & leren in de haven, techniek, scheepvaart, offshore, logistiek & industrie!

Talent gezocht voor haven en industrie

Talent gezocht voor haven en industrie

Op talent-gezocht.nl vind je alles voor een carrière in de haven, techniek, logistiek, scheepvaart en industrie. Vind een baan die bij je past of zoek een leuke opleiding of stage en start hier je loopbaan in Mainport Rotterdam.

Maak kennis met de beste werkgevers

Maak kennis met de beste werkgevers

Kom alles te weten over de beste werkgevers in de haven en industrie. Lees alles over het bedrijf en de loopbaanmogelijkheden bij de bedrijfspresentaties.

Meer informatie
Snel nieuwe medewerkers vinden?

Snel nieuwe medewerkers vinden?

Plaats snel en voordelig uw vacatures op talent-gezocht.nl en vind de beste kandidaten. Vacatures worden ook doorgeplaatst op onze sociale media.

Meer informatie
  • Zoek vacatures
  • Plaats nu je CV

Zoek vacatures of stages in de haven, techniek,
scheepvaart, offshore, logistiek en industrie!

Uitgebreid zoeken

Sluiten

Ben je op zoek naar een baan? Stuur ons je CV.

   


vacature plaatsen

Behoefte aan nieuw personeel blijft!

Dat is de conclusie die kan worden getrokken uit de eerste resultaten van de meest recente arbeidsmarktverkenning, die KMR in opdracht van Deltalinqs en Havenbedrijf Rotterdam heeft uitgevoerd.


Circa 2.200 banen per jaar, waarvan meeste in de industrie

In het Haven Industrieel Complex (HIC) worden dit en komend jaar circa 2.200 nieuwe medewerkers per jaar gezocht voor de industrie en logistiek, maar nog exclusief de transportsector. Dit is weliswaar enige terugval ten opzichte van de, overigens bovengemiddeld forse, werving in 2011 (bijna 3.000 medewerkers). Echter, in het aantal van 2.200 zijn ook nog niet de nieuwe medewerkers begrepen, die voor MV2 komende jaren moeten worden geworven. Uit het onderzoek kan wel worden geconcludeerd dat deze werving serieus op gang gaat komen.
Foto_HIC
Structurele verwachtingen: geen reden tot bijstelling
Uiteraard heeft de actuele situatie, met een financiële crisis en economische recessie, impact op de vraag naar personeel voor de korte termijn (dit en volgend jaar, de horizon van de recente arbeidsmarktverkenning). Dat is met name nu in de logistieke sector binnen het HIC merkbaar.
Desalniettemin geven de resultaten van de verkenning geen aanleiding om het meer structurele beeld van de vraag naar nieuw personeel op de arbeidsmarkt v oor het HIC bij te moeten stellen. Met de ontwikkelingen op MV2 reeds ‘in de ooghoeken’, mag verwacht worden dat de structurele jaarlijkse vraag naar nieuwe medewerkers voor het HIC als geheel ook eerder zal toenemen.

Goed opgeleid niveau gewenst
Bijna een 1/4e deel van de nieuwe baanopeningen voor de sectoren industrie en logistiek betreft hbo- niveau en ruim 3/4e deel betreft banen op mbo-niveau, waarvan de meeste op niveau mbo-3/4.
Aantal banen voor gediplomeerde schoolverlaters blijft redelijk op pijl
Hoewel het voor de korte termijn verwachte aantal nieuwe baanopeningen iets is afgenomen, met name in de logistieke hoek, is juist het aandeel daarin dat beschikbaar is voor gediplomeerde schoolverlaters gestegen. Dit laatste juist in de logistieke hoek. Per saldo is over de hele linie de korte termijn arbeidsmarkt voor gediplomeerde schoolverlaters met opleidingen op hbo- of mbo-niveau voor de beroepen in het HIC (circa 1.050 banen per jaar) op pijl gebleven. Zoals gezegd zijn daarbij de nieuwe baanopeningen voor MV2 nog niet eens meegenomen. Het HIC blijft dus een aantrekkelijke sector voor de arbeidsmarkt, met name voor jongeren met een afgeronde technische of logistieke opleiding op hbo of mbo-niveau.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
De verwachting is dan ook dat de structurele vraag naar gediplomeerde schoolverlaters, zeker indien we de ontwikkelingen op MV2 wel mee in beschouwing nemen, onverminderd groot zal zijn en eerder nog een stijgende lijn zal laten zien.

Vorig jaar is door KMR een gedetailleerde analyse gemaakt van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt1. Hierin zijn ook de meest manifeste knelpunten geïnventariseerd, waaronder die naar werktuigbouwers op hbo-niveau, maintenance technici op mbo-niveau (met name 3/4) en havenlogistici op mbo-4 niveau . De recente, in opzet wat beperktere verkenning geeft geen aanleiding om het meer structurele beeld uit die analyse bij te hoeven stellen. De inspanningen die erop gericht zijn om deze knelpunten weg te werken, moeten dan ook onverminderd voortgezet worden.

terug naar overzicht
Deel dit bericht: